Spørsmål og svar

For brukere

Spørsmål: Er HelpAdvisor gratis?
Svar: Ja

Spørsmål: Kan jeg søke og finne hjelpere uten å logge inn?
Svar: Ja

Spørsmål: Hvordan blir dataene mine behandlet?
Svar: Se link til personvern

Spørsmål: Hvordan betaler jeg?
Svar: Du betaler hos hjelperen inntil vi har fått på plass kredittkortbetaling, da legger du inn kortinformasjonen en gang og vi trekker deg når du har kjøpt tjenesten.

Spørsmål: Hvordan kan jeg dele informasjon om HelpAdvisor?
Svar: Her er en link om hvordan du deler.(Disabled)

Spørsmål: Hvordan logger jeg inn?
Svar: Klikk på denne linken.

For hjelpere.

Spørsmål: Hvorfor skal jeg registrere meg?
Svar: Kort fortalt - så du raskt skal finne de beste hjelperne nær deg, som er ledige når det passer deg.

Dette gjør vi på en trygg, enkel og ryddig måte. HelpAdvisor lister opp hjelperne i forhold til hva du søker etter, rangert etter fire kriterier: tilgjengelighet, at de er i nærområdet, tidligere brukeres vurdering, samt pris. Ved å sortere etter disse kriteriene, skal du være sikker på at vi til enhver tid finner rett hjelper til deg.

Spørsmål: Hvordan registrerer jeg meg?
Svar: Klikk på denne linken.

Spørsmål: Hvordan blir jeg betalt? (hvis jeg er en hjelper)
Svar: Så snart betalingen er registrert i vårt system vil vi betale deg.

Spørsmål: Hva hvis kunden/pasienten ikke møter opp?
Svar: Inntil kredittkort er på plass må du selv kreve inn pengene hvis du har policy om at bruker må avbestille f.eks. 24 timer i forkant. Når kredittkort er på plass vil vi trekke brukeren selv om vedkommende ikke møter til avtalt tid.

Spørsmål: Hvordan integrerer jeg meg med kalender og journalsystemet?
Svar: Vi jobber med dette, men det er fremdeles ikke på plass.

Spørsmål: Kan jeg bruke HelpAdvisors bookingsystem på min egen webside eller min egen Facebookside?
Svar: Ja

Spørsmål: Får jeg rapporter på hvordan jeg gjør det?
Svar: Vi trenger alle tilbakemeldinger på det vi gjør for å kunne forbedre oss. Med HelpAdvisor vil du jevnlig få en rapport som sier noen om hvordan brukerne oppfatter tjenesten(e) du leverer og hvordan du fremstår som tjenesteyter. Vi ønsker også å vise deg hvordan du ligger an i forhold til andre som det er naturlig for deg å sammenlikne deg med. Kun du vil ha tilgang på denne rapporten - den er personlig.

Spørsmål: Hvor trygge er dataene om meg og mine brukere/kunder?|
Svar: Se vår personvernpolicy